ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

=

Python

Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήστη της γλώσσας Python. Αφορά την ανάπτυξη desktop εφαρμογών και Web εφαρμογών με χρήση των framework Django και Flask. Καλύπτονται και τα αντικείμενα HTML, CSS, JavaScript, jQuery, και React.js. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν μια πραγματική εφαρμογή (desktop ή Web).

=

Games Development

Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών για υπολογιστή και άλλες πλατφόρμες (consoles, mobile phones, other OSes) με χρήση Unity3D, C#, 3DSMax, Audio Design, και Photoshop. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν ένα 3d παιχνίδι με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.

=

PHP

Ανάπτυξη εφαρμογών Web με PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React.js και του πιο διαδεδομένου framework Laravel. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν μια πραγματική εφαρμογή Web.

=

JavaScript

Ανάπτυξη εφαρμογών Web full stack με χρήστη της γλώσσας JavaScript.
Καλύπτονται και τα αντικείμενα HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React.js, και Node.js. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν μια πραγματική Web εφαρμογή.

=

Java

Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήστη της γλώσσας Java. Αφορά την ανάπτυξη desktop εφαρμογών και Web εφαρμογών με χρήση του framework Spring. Καλύπτονται και τα αντικείμενα HTML, CSS, JavaScript, jQuery, και React.js. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν μια πραγματική εφαρμογή (desktop ή Web).

Με ενδιαφέρει! Θέλω να μάθω περισσότερα.

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER